Dane klienta


  1. Adres postoju maszyny


Rodzaj usługi


Przegląd gwarancyjnyNaprawa gwarancyjnaNaprawa pogwarancyjnaDiagnostyka


Rodzaj maszyny


Ciągnik rolniczyŁadowarkaMaszyna rolnicza


Ciągnik rolniczy

  1. SilnikSkrzynia biegówSprzęgłoPrzedni mostTylni mostUkład hydraulikiUkład elektrycznyElektronikaInne
  2. Szczegółowy opis:

Ładowarka

  1. SilnikSkrzynia biegówSprzęgłoPrzedni mostTylni mostUkład hydraulikiUkład elektrycznyElektronikaInne
  2. Szczegółowy opis:

Maszyna rolnicza

  1. Szczegółowy opis:


Potwierdzenie zgłoszenia

Stawki serwisu AMAROL (netto):
•120,00 PLN /1 ROBOCZOGODZINĘ
•2,50 PLN/ 1 KM DOZAJDU
•250 PLN DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA SILNIKA
•500 PLN DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA SILNIKA
•150,00 PLN/DOBĘ – RYCZAŁT ZA NOCLEG (DOLICZANY W PRZYPADKU GDY DYSTANS W OBIE STRONY PRZEKRACZA 500 km)

Potwierdzam, iż zapoznałem się/zostałem poinformowany o warunkach i procedurze napraw gwarancyjnych i w pełni je akceptuje oraz wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej naprawianej maszyny.

Oświadczam że zapoznałem się i akceptuję warunki świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych określające warunki realizacji oraz gwarancji dla realizowanych dostaw i usług, które stanowią załącznik do niniejszego zlecenia.